• 13 CZE 18

  III rok I stopnia, I i II rok II stopnia

  Uprzejmie informuję, w związku z nieobecnością Pana mgra A. Sollano, że zajęcia z niżej wymienionych przedmiotów będzie prowadziła Pani dr E. Bocian w następujących terminach: 15.06.2018r. (piątek) II rok, II stopień – „PNJW pisanie” – godz. 8.15-9.45, sala 216; III rok I stopień – „PNJW zintegrowane sprawności językowe” – godz. 10.00-11.30 oraz 11.45-13.15, sala 216;

  • 06 CZE 18

  I rok II stopnia – odwołane zajęcia Pani dr hab. S. Niewzorowej, prof. US

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu „Aspekty komunikacji międzykulturowej” prowadzone przez Panią prof. S. Niewzorową w dniu 07.06.2018r. (czwartek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym ze studentami

  • 15 MAJA 18

  Zapraszamy do rekrutacji

  FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU – studia I stopnia ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI FILOLOGIA ROMAŃSKA – studia II stopnia ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI

  • 11 MAJA 18

  Interdyscyplinarne Koło Naukowe „FILOROM”

  Interdyscyplinarne Koło Naukowe „FILOROM” przekazało do Biblioteki Międzywydziałowej przy al. Piastów 40 B 15 najnowszych książek nominowanych w roku 2017 do Nagrody Goncourtów we Francji. Po raz drugi studenci Filologii Romańskiej i członkowie IKN „FILOROM: wzięli udział w wyborze najlepszej, zdaniem studentów, powieści francuskojęzycznej wydanej w roku 2017. Laureatem studenckiego konkursu: „Lista Goncourtów – wybór polski 2017”