• Koło Naukowe Romanistów

  Koło Naukowe Romanistów

  opiekun koła naukowego dr hab. Beata Kedzia-Klebeko, prof. US

   

  Członkowie kół aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach i konferencjach studenckich, gdzie wygłaszają referaty i publikują swoje wystąpienia. Co roku studenci organizują Zachodniopomorski Festiwal Piosenki Francuskiej. r. w Szczecinie. Festiwal  skierowany jest do uczniów i wszystkich miłośników kultury romańskiej. Celem Festiwalu jest propagowanie kultury Francji i Włoch i obszarów frankofońskich, konsolidacja środowisk przyjaciół Francji i zaproszenie do wspólnej zabawy, konkursów itp.  Festiwal ma szczególne znaczenie dla studentów Filologii Romańskiej oraz uczniów szkół średnich, a także wszystkich osób zainteresowanych językiem i kulturą Francji i Włoch. Oprócz Festiwalu organizujemy corocznie Dni Kultury Francuskiej.
  Najważniejsze cele Koła, to  poszerzanie wiedzy filologicznej, współpraca z kołami naukowymi innych uczelni krajowych i zagranicznych,  organizowanie seminariów, sesji i obozów naukowych, organizacja warsztatów Teatralnych  pod kierownictwem aktorki  mgr Ewy Kabsy, przedstawienie – BAJKI DLA NIEGRZECZNYCH DZIECI JACQUES’A PREVERTA, w wykonaniu studentów i uczniów szczecińskich szkół. Reżyseria: mgr Ewa Kabsa

 • La Gondola

  Koło Naukowe „La Gondola”

  opiekun koła Naukowego mgr Angelo Sollano

  Głównym celem Koła Naukowego „La Gondola” jest zaznajamianie jego uczestników z różnymi aspektami kultury włoskiej: od historii i geografii po obyczaje, dialekty i kuchnię. Szczególną uwagę zwracamy na współczesny język mediów, czyli telewizję, Internet, reklamę.

  Przewidywana jest organizacja warsztatów muzycznych i teatralnych, przy ścisłej współpracy studentów uniwersytetu i uczniów szkół średnich. Członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich i międzynarodowych spotkaniach studenckich. Koło wspiera też działalność Koła Romanistów podczas Zachodniopomorskiego Festiwalu Muzyki Francuskiej, a raz do roku organizuje świąteczne przedstawienie.

 • FILOROM

  INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE ROMANISTÓW

  „FILOROM”

  opiekun naukowy Koła – mgr Monika Karcz-Napieraj

  IKNR FILOROM powstało w czerwcu 2015 roku. Koło liczy 20 członków i sympatyków. Władze Koła: Maria Ogielska – Prezes, Magdalena Trawka – wice-przewodnicząca, Alicja Godyńska – sekretarz i Edyta Głowacka-Sobiech – skarbnik Koła zostały wybrane na Walnym Zebraniu w dniu 29.10.2015 roku.

  Koło ma na celu zintegrowanie studentów wokół pogłębiania wiedzy nt. języka i kultury krajów frankofońskich, ale również zachęcać do prowadzenia badań interkulturowych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  Wiele pomysłów, które członkowie Koła zamierzają realizować ma charakter interdyscyplinarny i cykliczny, jak coroczna Konferencja Naukowa wraz z publikacją materiałów pokonferencyjnych. Działalność Koła skupia się również, we współpracy z innymi Kołami KFR, na promocji języka i kultury frankofońskiej w zaprzyjaźnionych szkołach i w środowisku studenckim.

   

   

  Można nas znaleźć na facebooku:

  https://www.facebook.com/groups/725182617614732/

  lub kontaktować się mailowo:

  filorom.szczecin@gmail.com