• 09 LIP 18
  NAGRODA GONCOURTÓW – WYBÓR POLSKI 2018

  NAGRODA GONCOURTÓW – WYBÓR POLSKI 2018

  Interdysyplinarne Koło Naukowe „FILOROM” ogłasza nabór do Studenckiego Jury Listy Goncourtów – wybór polski 2018. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu jest dla studentów szansą na spotkanie z kulturą francuską; dzięki naszemu udziałowi Katedra Filologii Romańskiej co roku otrzymuje 16 najnowszych i najlepszych powieści, które trafiają do Biblioteki Międzywydziałowej. Jury przez 3-4 tygodnie października ma do

  • 13 CZE 18

  III rok I stopnia, I i II rok II stopnia

  Uprzejmie informuję, w związku z nieobecnością Pana mgra A. Sollano, że zajęcia z niżej wymienionych przedmiotów będzie prowadziła Pani dr E. Bocian w następujących terminach: 15.06.2018r. (piątek) II rok, II stopień – „PNJW pisanie” – godz. 8.15-9.45, sala 216; III rok I stopień – „PNJW zintegrowane sprawności językowe” – godz. 10.00-11.30 oraz 11.45-13.15, sala 216;

  • 06 CZE 18

  I rok II stopnia – odwołane zajęcia Pani dr hab. S. Niewzorowej, prof. US

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu „Aspekty komunikacji międzykulturowej” prowadzone przez Panią prof. S. Niewzorową w dniu 07.06.2018r. (czwartek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym ze studentami

  • 15 MAJA 18

  Zapraszamy do rekrutacji

  FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU – studia I stopnia ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI FILOLOGIA ROMAŃSKA – studia II stopnia ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI