• 06 CZE 18

  I rok II stopnia – odwołane zajęcia Pani dr hab. S. Niewzorowej, prof. US

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu „Aspekty komunikacji międzykulturowej” prowadzone przez Panią prof. S. Niewzorową w dniu 07.06.2018r. (czwartek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym ze studentami

  • 15 MAJA 18

  Zapraszamy do rekrutacji

  FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM DO WYBORU – studia I stopnia ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI FILOLOGIA ROMAŃSKA – studia II stopnia ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI

  • 11 MAJA 18

  Interdyscyplinarne Koło Naukowe „FILOROM”

  Interdyscyplinarne Koło Naukowe „FILOROM” przekazało do Biblioteki Międzywydziałowej przy al. Piastów 40 B 15 najnowszych książek nominowanych w roku 2017 do Nagrody Goncourtów we Francji. Po raz drugi studenci Filologii Romańskiej i członkowie IKN „FILOROM: wzięli udział w wyborze najlepszej, zdaniem studentów, powieści francuskojęzycznej wydanej w roku 2017. Laureatem studenckiego konkursu: „Lista Goncourtów – wybór polski 2017”

  • 11 MAJA 18

  Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych

  Ekipa filmowa Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „FILOROM” zakwalifikowała się do konkursu organizowanego przez FrankoFilm Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych, którego XIV już edycja odbędzie się w dniach 08.06-10.06.2018 r. w Zielonej Górze. W tym roku motywem przewodnim jest słowo – „Światło”. Nasi studenci: Alicja Jastrzębska (II rok), Natalia Kosieradzka (II rok), Alicja Rogala (II rok) i Sebastian Hanusyk (I