Prezentacja Katedry

Prezentacja KFR

DOŁĄCZ DO NAS !

kfr

Historia

Katedra Filologii Romańskiej wchodzi w skład struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Proponuje studia I stopnia w systemie stacjonarnym oraz studia II stopnia. W Katedrze zatrudnionych jest:

2 osoby– z tyt. profesora US, 1- profesora wizytującego, 6 – adiunktów, 1-starszy wykładowca, 6 – asystentów.  W grupie pracowników znajduje się czterech zagranicznych wykładowców zatrudnionych na stałe w Katedrze.. Studia I stopnia odbywają się na kierunku filologia o specjalności: filologia romańska z dodatkowym językiem obcym. Kierunek realizowany jest w systemie stacjonarnym jako trzyletnie studia I stopnia. W ramach programu studiów realizowany jest program kształcenia  języków od postaw: francuskiego jako kierunkowego z dodatkowym językiem do wyboru: hiszpańskim, angielskim lub włoskim oraz lektorat z języka łacińskiego, a także blok przedmiotów w  zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języka francuskiego.. Dodatkowo, po pierwszym semestrze studiów,  studenci mogą wybrać specjalizację nauczycielską lub translatorską. Studia II stopnia stacjonarne realizowane są  na specjalności: filologia romańska.

Główne obszary badań :

– zagadnienia mowy i słowa w ujęciu filozoficznym i teologicznym  oraz we współczesnej   krytyce literackiej (dr Nelli Przybylska)
-klasyczny dramat francuski, historia literatury francuskiej od XVI do XIX wieku (dr Michał Bajer)
-afrykańska literatura francuskojęzyczna (dr Jerzy Żywczak)
-literatura francuska (dr hab.Tomasz Swoboda, dr Anna Kricka)
-literatura porównawcza francusko-włoska (mgr Monika Karcz-Napieraj)
-dydaktyka literatury włoskiej (mgr Monika Zielińska)
-dydaktyka literatury francuskiej- Znaczenie tekstów literackich w kształceniu kompetencji językowej  i kulturowej
(dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US, mgr Beata Skuza,)
-przekładoznawstwo- literatura francuska dwudziestego wieku w aplikacji translatorskiej (dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US)
-historia najnowsza stosunków francusko-niemiecko-polskich (dr Pierre-Frederic Weber, prof. wizyt.)
-badania konceptualizacja emocji we współczesnym języku francuskim(dr hab. Svetlana Nevzorowa, prof. US)
– językoznawstwo stosowane/dydaktyka języka francuskiego. Werbalizacja uczuć. Emocje w komunikacji (dr Sylwia Kalińska)
– językoznawstwo stosowane/j. włoski (dr Edyta   Bocian)
-glottodydaktyka/dydaktyka języków obcych/psycholingwistyka (mgr Anna Niedzielko, mgr Angelo Sollano).

Planowane jest dalsze intensywne rozwijanie następujących kierunków badań z zakresu historii literatury współczesnej i okresu XVI –XIX wieku, literatury porównawczej francusko-włoskiej, literatury frankofońskiej z rejonu Afryki, teorii  literatury, dydaktyki literatury, stosunków międzynarodowych, językoznawstwa, dydaktyki języka francuskiego.