• Monografie

  Beata Kędzia-Klebeko, Anna Kricka, Pierre-Frèdèric Weber (red.); 2016 r.

  L’(Im)parfait perspectives littéraire, linguistique et culturelle. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

  ISBN 978-83-7972-103-0

   

  Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik (red.); 2016

  Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej praktyce szkolnej. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka Zielona Góra,

  ISBN 978-60218-46-4

   

  Anna Klimek; 2016

  Praca nad lekturą szkolną w mediosferze na przykładzie baśni Charles’a Perraulta. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

  ISBN 978-83-7972-106-1

   

  Beata Kędzia-Klebeko/Sylwia Kalińska-Łuszczyńska (red.); 2015 r.

  Contextes médiatiques et matériaux didactiques dans l’esneignement des langues étrangères.
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  ISBN, 978-83-2741-980-4

   

  Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frederic Weber, Nelli Przybylska, Anna Kricka (red.) 2014 r.

  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ISBN:  978-83-7241-958-3

   

  Beata Kędzia-Klebeko/Leszek Jazownik/Brigitte Louichon (red.) 2014r.                       

  Narodowe oraz Europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych.

  Wydawnictwo Księgarnia Akademicka Zielona Góra, ISBN, 978-83-60218-45-7

   

  Sylwia Kalińska (red.); 2013 r.

  Czynniki psychologiczne a podejmowanie interakcji w grupie i rozwój osobistej kompetencji komunikacyjnej. Część II. Sprawozdanie z badań własnych.

  Wydawnictwo Naukowe US, ISBN: 978-83-7241-894-4

   

  Michał Bajer (wstęp, przekład i opracowanie); 2012 r.

  Wydawnictwo: Słowo/Obraz, Terytoria. Trzy poetyk z czasów Richelieu. ISBN 978-83-7453-999-9

   

  Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frederic Weber, Nelli Przybylska (red.); 2011 r. 

  Ambiguite et ses contraires. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7241-855-5

 • Nowe książki francuskojęzyczne

  Nowe pozycje francuskojęzyczne w Bibliotece Języków Obcych.

  Nowe książki francuskojęzyczne

 • Periodica studentium Philologiae Romanicae Stetini

   Periodica studentium Philologiae Romanicae Stetini

  Zapraszamy studentów Filologii Romańskiej do popularyzowania wiedzy o wydarzeniach związanych z życiem kulturalnym, literackim, sportowym i in., przede wszystkim we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Traktujemy czasopismo Periodica, wydawane w formie elektronicznej, jako sposobność do dzielenia się przyjemnością poznawania krajów obszaru kultury frankofońskiej, iberyjskiej i włoskiej, do prezentacji ulubionych lektur, filmów, teatru, sportu, muzyki, osiągnięć z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii tłumaczeń i dydaktyki.

  Językiem wypowiedzi może być język polski, francuski, włoski i hiszpański. Zapraszamy do składania krótkich opracowań popularyzatorskich (do 1 strony) lub referatów o charakterze naukowym. Te ostatnie mogą podlegać recenzji zewnętrznej i liczyć się do dorobku naukowego autora.

  Wymagania redakcyjne: Przygotowanie tekstu naukowego do publikacji (do 10 stron, 1800 znaków na stronie, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, przypisy dolne).

  Redaktorzy: dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US, dr Pierre-Frédéric Weber,  mgr Angelo Sollano, mgr Barabara Kosik-Szwejkowska

  Komitet naukowy: dr hab. Swetłana Niewzorowa, prof. US, dr Michał Bajer, dr Edyta Bocian, dr Sylwia Kalińska-Łuszczyńska, dr Anna Kricka, dr Nelli Przybylska

   

         TEMATYKA CZASOPISMA:

  Théâtre/Cinéma

  Sport/MusiqueVoyages/Région

  Nos lectures préférées

  Sciences : linguistique, littérature, civilisation, didactique, traductologie

  Evénements historiques ou politiques

  Varia