PROF-EUROPE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO w Szczecinie

http://www.ceco-fipf.eu/rubrique.php3?id_rubrique=775

Kontakt: profeurope.szczecin@g.pl
Członkowie Zarządu Oddziału Prof-Europe w Szczecinie:
Przewodniczący: mgr Andrzej Kałuża, e-mail: vkaluza@o2.pl
Z-ca Przewodniczącego: dr Nelli Przybylska, e-mail: nelly_przybylska@yahoo.fr
Skarbnik: mgr Magdalena Narloch, e-mail: magda.narloch@interia.pl
Sekretarz: mgr Jolanta Ćwirko, e-mail: jcwirko@g.pl
Członek Zarządu: mgr Urszula Słojkowska, e-mail: ula.slojkowska@op.pl

Szanowni Nauczyciele Języka Francuskiego
oraz Studenci Filologii Romańskiej
Zwracamy się z propozycją członkowstwa „Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego“.
Stowarzyszenie to miałoby, między innymi, ułatwić przepływ informacji o:

–  stażach we Francji i krajach frankofońskich
–  szkoleniach i konferencjach
–  konkursach
–  wydarzeniach kulturalnych
–  wolnych etatach i zastępstwach dla nauczycieli języka francuskiego

Ponadto członkowstwo zapewnia:
-Możliwość współpracy z nauczycielami języka francuskiego na całym świecie (PROF-EUROPE jest członkiem Międzynarodowej federacji Nauczycieli Języka Francuskiego FIPF)
-Darmowy egzemplarz biuletynu PROF-EUROPE i możliwość publikacji własnych artykułów
60% zniżkę na roczną prenumeratę ”Le Français dans le Monde” (opłata dla członków tylko 30 euro)
-dofinansowanie projektów (konkursów i innych imprez promujących język francuski)
-dofinansowanie udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach
-darmowy wstęp lub ze zniżką do niektórych muzeów we Francji i krajach francuskojęzycznych.

largeprof-europe1prof-europe2