Umowa patronacka podpisana pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, Wydziałem Filologicznym, Katedrą Filologii Romańskiej i Instytutem Ksztcalcenia Nauczycieli w Bordeaux a Liceum nr 9 (dwujęzycznym z językiem francuskim).
INSTYTUCJE PARTNERSKIE W PROGRAMIE ERASMUS
Umowa_Patronacka_Nr_oct_2012