KN VIKING jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, zajmującym się poszerzaniem wiedzy z zakresu kultury                 i historii, a także zagadnień związanym z językoznawstwem i geografią krajów nordyckich.

Głównym celem jest prowadzenie działalności naukowo – badawczej, prowadzącej do podnoszenia kwalifikacji interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie członków  KN VIKING oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ww. uczniów i studentów poprzez cykliczne warsztaty i spotkania.

KN VIKING prowadzi współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk o Ziemi US, jednostkami oświatowymi (Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące Nr 12 w Szczecinie) oraz magazynem ‘Zew Północy’.

KN VIKING posiada dwie, prężnie działające platformy internetowe:

Opiekun:

dr Jordan Siemianowski

Przewodniczący:

Grzegorz Wójcik

Zarząd:

Weronika Kunicka

Jakub Szostak

Grzegorz Wójcik

Kontakt:
kn.viking@gmail.com