KN VIKING jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, zajmującym się poszerzaniem wiedzy z zakresu kultury                 i historii, a także zagadnień związanym z językoznawstwem i geografią krajów nordyckich.

Głównym celem jest prowadzenie działalności naukowo – badawczej, prowadzącej do podnoszenia kwalifikacji interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie członków  KN VIKING oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ww. uczniów i studentów poprzez cykliczne warsztaty i spotkania.

KN VIKING prowadzi współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk o Ziemi US, jednostkami oświatowymi (Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące Nr 12 w Szczecinie) oraz magazynem ‘Zew Północy’.

KN VIKING posiada dwie, prężnie działające platformy internetowe:

 

Opiekun KN VIKING:

dr Tomasz Duda
(pracownik naukowo – dydaktyczny Zakładu Turystyki Wydziału Nauk o Ziemi US)
Przewodniczący:

Piotr Szerszeń
(student V roku, kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi US oraz student II roku,                   kierunku Skandynawistyka – studia norweskie na Wydziale Filologicznym US)
Vice przewodniczące:

Marta Kaczkowska
(studentka II roku, kierunku Skandynawistyka – studia norweskie na Wydziale Filologicznym US oraz studentka  I roku, kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi US),
Claudia Bielicka
(studentka I roku, kierunku Skandynawistyka – studia norweskie na Wydziale Filologicznym US)
Sekretarz:

Patryk Białek
(student V roku, kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi US oraz student II roku,                   kierunku Skandynawistyka – studia norweskie na Wydziale Filologicznym US)

Skarbnik:

Sebastian Zimmermann
(student II roku, kierunku Skandynawistyka – studia norweskie na Wydziale Filologicznym US)

 

Kontakt:
kn.viking@gmail.com