UWAGA dot. tylko studentów III roku (st. stacjonarne i niestacjonarne), którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016

Praktyki zawodowe – w wymiarze 160 godzin do zrealizowania między 3 a 6 semestrem, terminy i miejsce realizacji zgodnie z Regulaminem praktyk WF US

 

Dziennik praktyk

Praktyka zawodowa – załączniki

Regulamin praktyk zawodowych

Porozumienie praktyki zawodowe