Organizacja roku akademickiego 2018/2019

szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.


Opiekunowie poszczególnych roczników (studia stacjonarne i niestacjonarne)

opiekun I roku: dr Jordan Siemianowski

opiekun II roku: mgr Aneta Haldorsen

opiekun III roku : mgr Irina Policastro

koordynator kierunkowy ERASMUS – dr Witosław Awedyk

ERASMUS+ dla studentów

Informator dla studentów

Wykaz terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Katedra Skandynawistyki-konsultacje 2018/2019