Organizacja roku akademickiego 2017/2018

szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.


Opiekunowie poszczególnych roczników (studia stacjonarne i niestacjonarne)

opiekun I roku: mgr Emilia Bartosz

opiekun II roku: mgr Irina Policastro

opiekun III roku : mgr Aneta Haldorsen

koordynator kierunkowy ERASMUS – dr Witosław Awedyk         ERASMUS+ dla studentów

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Informator dla studentów

Wykaz terminów konsultacji w sesji letniej 2017/2018

Wykaz egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2017/2018

Wykaz terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych 2017/2018