Katedra  Skandynawistyki

Pełnomocnik ds. kształcenia na specj. skandynawistyka-studia norweskie

dr Witosław Awedyk p. 206, bud. V


Zakład Języka i Kultury Norweskiej  

Pracownicy Zakładu: (pokój 20a, bud. IV)

dr Witosław Awedyk witoslaw.awedyk@usz.edu.pl

dr Frithjof Strauss frithjof.strauss@usz.edu.pl

dr Jordan Siemianowski jordan.siemianowski@usz.edu.pl

dr Małgorzata Bień-Lietz  malgorzata.bien-lietz@usz.edu.pl

mgr Aneta Haldorsen aneta.haldorsen@usz.edu.pl

mgr Irina Policastro irinabackepolicastro@gmail.com

mgr Jacek Ziarniak jacek.ziarniak@usz.edu.pl

 mgr Karolina Jeżyna

Weronika Jaworowska