IBERYSTYKA – STUDIA HISZPAŃSKIE

zapraszamy do rekrutacji

flaga_hisz

  • 29 MAJA 19

  III rok, studia stacjonarne

  Informujemy, że w niżej podanych terminach zostaną odrobione zajęcia przez prof. B. Stawicką-Pirecką z niżej podanych przedmiotów: 31.05.2019r. – „Historia literatury…” od godz. 10.00-11.30, s. 13 07.06.2019r. – Seminarium dyplomowe od godz. 10.00-11.30, s. 13 14.06.2019r. – „Historia literatury…” od godz. 10.00-11.30, s. 13 26.06.2019r. (w tym dniu są zajęcia piątkowe) – Seminarium dyplomowe od godz. 10.00-11.30, s. 13

  • 28 MAJA 19

  III rok, studia stacjonarne – odrabianie zajęć

  Informujemy, że w dniach 30.05.2019r. oraz 06.06.2019r. od godz. 11.45 do 14.15 (3 x 45 min.) w sali 01 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu „Ćwiczenia tłumaczeniowe”.  

  • 28 MAJA 19

  II rok, studia niestacjonarne-odrabianie zajęć

  Informujemy, że w dniu 16.06.2019r. od godz. 14.30 do 16.45 w sali 13 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu „Ćwiczenia tłumaczeniowe” (zajęcia nie odbyły się w dniu 12.04.2019r.)  

  • 28 MAJA 19

  III rok, studia niestacjonarne-odrabianie zajęć

  Informujemy, że w dniu 01.06.2019r. od godz. 15.15 do 18.30 w sali 15 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu „Ćwiczenia tłumaczeniowe” (zajęcia nie odbyły się 14.04.2019r.)