Koło Naukowe Puerta del Sol – opiekun Koła Naukowego – mgr Barbara Kosik-Szwejkowska
Koło Naukowe Puerta del Sol ma na celu cykliczne organizowanie Dni Miłośników Kultury Hiszpańskiej, propagowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego regionów Hiszpanii oraz jej wysp, organizowanie warsztatów muzycznych propagujących dawną i współczesną muzykę hiszpańską.Jednym z zadań mających na celu zbliżanie uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Szczecina oraz studentów i pracowników iberystyki Uniwersytetu Szczecińskiego jest nawiązanie współpracy w zakresie organizowania zajęć wspierających uczniów w doskonaleniu języka hiszpańskiego i wykonywaniu przekładów tekstów.

Członkowie Koła Naukowego poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich spotkaniach i konferencjach studenckich mają sposobność wygłaszania referatów i publikowania wystąpień. Bardzo ważnymi założeniami Koła Naukowego Puerta del Sol jest rozwijanie wiedzy filologicznej oraz współpraca z kołami naukowymi innych uczelni w kraju i za granicą.