W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru modułu kształcenia specjalizacyjnego:

moduł  do wyboru: kształcenie translatorskie lub język w turystyce w Hiszpanii

(studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego stopnia)

Studia przygotowują studentów do podjęcia pracy w sektorze m.in. gospodarczym, np. w międzynarodowych przedsiębiorstwach i spółkach handlowych, rozwijają umiejętności komunikacji w mowie i w piśmie w zakresie tematyki gospodarczej.

Absolwent może zatem znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze:

• tłumacza w przedstawicielstwach firm i instytucji z krajów hiszpańskojęzycznych, rządowych i pozarządowych organizacjach współpracujących z tymi krajami,

• tłumacza, redaktora, adiustatora bądź korektora w wydawnictwach,

• tłumacza biuletynów, wiadomości, krytyka kultury, komentatora wydarzeń politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturalnych w mediach,

• pracownika służby dyplomatycznej,

• pracownika służb celnych,

• pracownika biur podróży, linii lotniczych, firm spedycyjnych, w szczególności obsługujących ruch turystyczny z Hiszpanią,

KRK, program kształcenia studia niestacjonarne I stopnia
KRK, program kształcenia studia stacjonarne I stopnia
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego US