Ogłoszenia - Wydział Filologiczny
  • 20 CZE 18

  II i III rok studia stacjonarne i niestacjonarne – terminy odrabiania zajęć przez prof. Barbarę Stawicką-Pirecką

  Uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia z Panią prof. Barbarą Stawicką-Pirecką zostaną odrobione w niżej podanych terminach: – II rok stacjonarne Historia literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej 21.06 – 10.00-11.30, s. 310 28.06 – 10.00-11.30, s. 17-19 (sala Rady Wydziału) – III rok stacjonarne Historia literatury hiszpańskiej 21.06 – 17.00-18.30, s. 16 28.06 – 17.00-18.30, s. 16

  • 13 CZE 18

  II rok I stopnia

  Uprzejmie informuję, w związku z nieobecnością Pana mgra A. Sollano, że zajęcia z przedmiotu „Lektorat drugiego języka obcego – język włoski” będzie prowadziła Pani dr E. Bocian zgodnie z planem zajęć.  

  • 21 MAJA 18

  II i III rok studiów niestacjonarnych

  II i III rok studiów niestacjonarnych – odwołane zajęcia Pani dr hab. Barbary Stawickiej-Pireckiej, prof. US Uprzejmie informuję, że zajęcia z Panią dr hab. Barbarą Stawicką-Pirecką, prof. US w piątek 25 maja br. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie uzgodnionym ze studentami.

  • 07 MAJA 18

  II rok studiów niestacjonarnych

  II rok studiów niestacjonarnych Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana godzin prowadzenia przedmiotów przez Panią dr Monikę Lisowską: – „Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego” w dniu 12.05 br. i 09.06 br. – „Dialektyka i stylistyka języka hiszpańskiego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej” w dniu 09.06 br.