al. Piastów 40b, budynek nr 4

Kierownik Katedry Iberystyki i Latynoamerykanistyki

dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka, prof. US, pokój 05: barbara.stawicka-pirecka@usz.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia i programu studiów na kierunku filologia, specjalność: iberystyka-studia hiszpańskie

dr Monika Lisowska – adiunkt, pokój 09: monika.lisowska@usz.edu.pl

Zespół pracowników Katedry

dr Javier González Fernández – adiunkt, pokój 09: javier.goznalez@usz.edu.pl

dr Nina Pielacińska, adiunkt –  pokój 09: nina.pielacinska@usz.edu.pl

mgr Barbara Kosik-Szwejkowska – wykładowca – pokój 05: barbara.kosik@usz.edu.pl

mgr Manuel Pérez Machado – wykładowca, pokój 09: manuel.perez-machado@usz.edu.pl

mgr Ángel Vega Guardia – wykładowca, pokój 09: angel.vega@usz.edu.pl

mgr Manuel Castillo Martínez – lektor, pokój 05: manuel.martinez@usz.edu.pl

mgr Barbara Kowalewska – lektor, pokój 09: barbara.kowalewska@usz.edu.pl

mgr Krzysztof Molenda – lektor, pokój 09: krzysztof.molenda@usz.edu.pl

mgr Alejandro Rogla Irún – lektor (na zlecenie), pokój 05