• 15 CZE 18

  KOMUNIKAT NR 1/2018 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO US z dnia 7 czerwca 2018 roku

  Szczecin, 7 czerwca 2018 roku

   

  KOMUNIKAT NR 1/2018

  WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO US

  z dnia 7 czerwca 2018 roku

   

  Działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zgodnie z Ordynacją wyborczą Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie protokołu nr 7/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego US Działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zgodnie z Ordynacją wyborczą Uniwersytetu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru dziekana Wydziału Filologicznego US w wyborach uzupełniających na kadencję 2016–2020, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego US stwierdza, że:

   

  Dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

  w wyborach uzupełniających na kadencję 2016–2020

  została wybrana

  Dr hab. Adrianna Seniów

   

                          Przewodnicząca
  Wydziałowej Komisji Wyborczej

        Prof. zw. dr hab. Mirosława Białoskórska

  Komunikat – plik do pobrania