• 12 LIP 18

  KOMUNIKAT NR 3/2018 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO US z dnia 12 lipca 2018 roku

  Szczecin, 12 lipca 2018 roku

   

   

  KOMUNIKAT NR 3/2018

  WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO US

  z dnia 12 lipca 2018 roku

   

  Działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zgodnie z Ordynacją wyborczą Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie protokołu nr 11/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego US z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru prodziekana ds. nauki Wydziału Filologicznego US w wyborach uzupełniających na kadencję 2016–2020, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego US stwierdza, że:

  Prodziekanem ds. nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w wyborach uzupełniających na kadencję 2016–2020 został wybrany

  Prof. dr hab. Andrzej Skrendo

   

  Przewodnicząca
  Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Prof. zw. dr hab. Mirosława Białoskórska

   

  Komunikat – plik do pobrania