• 07 CZE 18

  Letnia Akademia MSWiA

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje pierwszą edycję wyjątkowych praktyk dla studentów uczelni wyższych pod nazwą „Letnia Akademia MSWiA”. Przedmiotowy program przygotowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć doświadczenie w polskiej administracji.

  Celem „Letniej Akademii MSWiA” jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności, zapoznanie ich z funkcjonowaniem administracji rządowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , wskazanie ścieżki rozwoju zawodowego w administracji publicznej, jak również rozwinięcie kompetencji zawodowych poprzez współpracę z wykwalifikowanym zespołem.

  W czasie trwania programu studenci otrzymają możliwość wyboru jednego z czterech bloków tematycznych w ramach, których realizowane będą praktyki. Dodatkowo, Ministerstwo planuje zorganizowanie cyklu spotkań z jednostkami podległymi MSWiA, jak również innymi urzędami administracji.

  Studenci zakwalifikowani do udziału w programie otrzymają z tytułu uczestnictwa w „Letniej Akademii MSWiA” stypendium.

  Zachęcamy do aplikowania do programu. Szczegółowe informacje i wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Ministerstwa pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/