W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione trzy grupy językowe:

  1. grupa z językiem angielskim i rosyjskim,
  2. grupa z językiem niemieckim i hiszpańskim,
  3. grupa z językiem norweskim i włoskim.

TERMINY ZAJĘĆ

W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano 22 zjazdy, podczas których będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik zrealizuje więc 88 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty od godz. 10.00 do 14.00 według stałego ramowego harmonogramu zajęć zamieszczonego poniżej.

ZAŁĄCZNIK – ramowy harmonogram zajęć

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019:

SEMESTR I

Inauguracja roku akademickiego: 13 października 2018 roku, godz. 9.00

ZJAZD 1 – 13 października 2018 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 2 – 27 października 2018 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 3 – 3 listopada 2018 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 4 – 10 listopada 2018 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 5 – 24 listopada 2018 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 6 – 1 grudnia 2018 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 7 – 15 grudnia 2018 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 8 – 5 stycznia 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 9 – 19 stycznia 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 10 – 2 lutego 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 11 – 9 lutego 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

SEMESTR II

ZJAZD 12 – 23 lutego 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 13 – 9 marca 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 14 – 23 marca 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 15 – 6 kwietnia 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 16 – 27 kwietnia 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 17 – 11 maja 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 18 – 25 maja 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 19 – 8 czerwca 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 20 – 22 czerwca 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 21 – 29 czerwca 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00
ZJAZD 22 – 6 lipca 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

Zakończenie roku akademickiego – 6 lipca 2019 roku, godz. 14.00

UWAGA! W opublikowanych harmonogramach mogą w ciągu roku akademickiego zachodzić niewielkie zmiany wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów. Zapewniamy jednak, że nie wpłyną one na liczbę przewidzianych w naszej ofercie godzin dydaktycznych ani na jakość prowadzonych zajęć. O ewentualnych propozycjach zmian będą Państwo informowani mailowo z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Miejsce zajęć dydaktycznych to sale budynku dydaktycznego nr 4 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b.

Budynek przeszedł gruntowny remont i modernizację w latach 2014–2017. Budynek jest nowoczesny i został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. jest wyposażony w windy i podjazdy). Sale dydaktyczne i wykładowe wyposażone są w sprzęt komputerowy i audiowizualny (tj. rzutniki multimedialne i ekrany, nagłośnienie, tablice multimedialne). Zaplecze techniczne pozwoli na realizację naszych założeń obejmujących w szczególności nowoczesną, profesjonalną naukę języków obcych oraz możliwość przeprowadzenia multimedialnych prezentacji podczas zajęć historyczno-kulturowych.