W roku akademickim 2017/2018 zostały uruchomione trzy grupy językowych:

  1. grupa z językiem angielskim (rozszerzonym) i rosyjskim (podstawowym),
  2. grupa z językiem niemieckim (rozszerzonym) i hiszpańskim (podstawowym),
  3. grupa z językiem włoskim (rozszerzonym) i japońskim (podstawowym).

Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10.00 do 14.00 według harmonogramów. Szczegółowy plan zajęć został zamieszczony poniżej:

Mały poliglota – harmonogram zajęć 17/18 – semestr II

Miejsce zajęć dydaktycznych to sale budynku dydaktycznego nr 4 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b.

Uwaga! W opublikowanych harmonogramach mogą w ciągu roku akademickiego zachodzić niewielkie zmiany wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów. Zapewniamy jednak, że nie wpłyną one na liczbę przewidzianych w naszej ofercie godzin dydaktycznych ani na jakość prowadzonych zajęć. O ewentualnych propozycjach zmian będą Państwo informowani z wyprzedzeniem.