Harmonogram zajęć 2018/2019 - Wydział Filologiczny

W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione trzy grupy językowe:

  1. grupa z językiem angielskim i rosyjskim,
  2. grupa z językiem niemieckim i hiszpańskim,
  3. grupa z językiem norweskim i włoskim.

TERMINY ZAJĘĆ

W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano 22 zjazdy, podczas których będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik zrealizuje więc 88 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty od godz. 10.00 do 14.00 według stałego ramowego harmonogramu zajęć zamieszczonego poniżej.

ZAŁĄCZNIK – ramowy harmonogram zajęć

Szczegółowy terminarz zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Dodatkowo zostaną zaplanowane spotkania inaugurujące i podsumowujące projekt oraz wycieczka.

UWAGA! W opublikowanych harmonogramach mogą w ciągu roku akademickiego zachodzić niewielkie zmiany wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów. Zapewniamy jednak, że nie wpłyną one na liczbę przewidzianych w naszej ofercie godzin dydaktycznych ani na jakość prowadzonych zajęć. O ewentualnych propozycjach zmian będą Państwo informowani mailowo z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Miejsce zajęć dydaktycznych to sale budynku dydaktycznego nr 4 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b.

Budynek przeszedł gruntowny remont i modernizację w latach 2014–2017. Budynek jest nowoczesny i został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. jest wyposażony w windy i podjazdy). Sale dydaktyczne i wykładowe wyposażone są w sprzęt komputerowy i audiowizualny (tj. rzutniki multimedialne i ekrany, nagłośnienie, tablice multimedialne). Zaplecze techniczne pozwoli na realizację naszych założeń obejmujących w szczególności nowoczesną, profesjonalną naukę języków obcych oraz możliwość przeprowadzenia multimedialnych prezentacji podczas zajęć historyczno-kulturowych.