Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Piastów 40b, 71-065 Szczecin

Koordynator ds. merytorycznych i organizacyjnych
Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”
i sobotnich kursów językowych dla dorosłych

dr Agnieszka Szlachta

e-mail: malypoliglota@univ.szczecin.pl

Koordynator ds. finansowych
Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”
i sobotnich kursów językowych dla dorosłych

mgr Danuta Szymańska

e-mail: szymanskad@vp.pl

Projekt realizowany we współpracy
z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US

www.nauka-dla-biznesu.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach realizacji programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”