Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Piastów 40b, 71-065 Szczecin

Biuro projektu: Wydział Filologiczny US, al. Piastów 40b, budynek nr 4, pok. 3

Kierownik projektu
Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”
i Otwartego kursu języków obcych dla dorosłych

dr Agnieszka Szlachta

e-mail: malypoliglota@univ.szczecin.pl

tel. 91 444 26 46 (w terminach dyżurów)

Terminy dyżurów kierownika projektu:
Wtorek, godz. 15.15 – 18.30
Czwartek, godz. 11.45 – 13.15
(z wyłączeniem terminów Rad Wydziału Filologicznego)
Sobota, godz. 10.00 – 14.00
(w terminach zjazdów Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”)

Koordynator ds. merytorycznych projektu
Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”
dr Nina Pielacińska

Koordynator ds. finansowych projektu
Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”
mgr Agnieszka Skrycka
Dział Projektów Europejskich US

Obsługa administracyjna
Otwartego kursu języków obcych dla dorosłych
mgr Renata Armińska

e-mail: renata.arminska@usz.edu.pl