Otwarty kurs języka obcego na Wydziale Filologicznym US – wyniki pierwszego naboru

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na otwarte kursy języka obcego odbywające się w soboty na Wydziale Filologicznym US (al. Piastów 40b, bud. 4) od 13 października 2018 r. zostaną uruchomione następujące grupy językowe:
– kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym (s. 201),
– kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (s. 213),
– kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym (s. 218).

Ponadto przedłużono rekrutację na kursy języka niemieckiego – na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 października, a zajęcia rozpoczną się od 27 października. Liczba godzin kursu nie zmieni się, zostanie ustalony dodatkowy termin zajęć w ciągu roku akademickiego. Zgłoszenia można nadal przesyłać pod adres: malypoliglota@univ.szczecin.pl .

W związku z małą liczbą zgłoszeń rekrutacja na kurs języka francuskiego – poziom podstawowy i kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy została zakończona.

Informacje o kursie dostępne są na stronie:
www.podyplomowe.usz.edu.pl/kurs/otwarty-kurs-jezyka-obcego.

 


ZAJĘCIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I METODYKI – zajęcia bezpłatne

W ramach projektu – równolegle z zajęciami dla dzieci – zostaną zorganizowane bezpłatne zajęcia dla rodziców obejmujące wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki.
Zaplanowano łącznie 22 godziny dydaktyczne zajęć w ciągu roku akademickiego.
Terminy zajęć w pierwszym semestrze:
3 listopada 2018 roku, godz. 10.00 – 12.00
10 listopada 2018 roku, godz. 10.00 – 12.00
24 listopada 2018 roku, godz. 10.00 – 12.00
1 grudnia 2018 roku, godz. 10.00 – 12.15

(informacje na temat zajęć w drugim semestrze zostaną podane w późniejszym terminie).

Zajęcia będą odbywały się w tym samym budynku co zajęcia dla dzieci: Wydział Filologiczny US, al. Piastów 40b, budynek 4, sala 1. Kurs poprowadzi mgr Ewa Rutkowska.

Rodzice mogą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jego otrzymania jest frekwencja nie mniejsza niż 80% zajęć przewidzianych w programie kursu. Można również skorzystać z zajęć jedynie w wybranych terminach jako wolny słuchacz.

 


OFERTA KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA DOROSŁYCH – zajęcia płatne

Kontakt i zapisy:
malypoliglota@univ.szczecin.pl

Ze względu na liczne sugestie osób przyprowadzających naszych małych studentów na zajęcia w latach ubiegłych proponujemy Państwu kursy języków obcych w czasie, gdy Państwa podopieczni przebywają na zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”.

Zajęcia odbywają się w soboty zjazdowe Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” (łącznie 20 spotkań) i trwają 4 godziny dydaktyczne (tj. 10.30 – 13.30). Kurs jest prowadzony w tym samym budynku, w którym odbywają się zajęcia dla najmłodszych (Wydział Filologiczny US, al. Piastów 40b, budynek nr 4, II piętro).

Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych, pracowników Wydziału Filologicznego US.

W naszej ofercie znajdują się następujące języki:

– język angielski (poziom podstawowy) – sala 201
– język angielski (poziom średniozaawansowany gr. 1) – sala 213
– język angielski (poziom średniozaawansowany gr. 2) – sala 215
– język niemiecki (poziom podstawowy) – sala 216
– język niemiecki (poziom średniozaawansowany) – sala 217
– język włoski (poziom podstawowy) – sala 218
– język rosyjski (poziom podstawowy) – sala 219
– język francuski (poziom podstawowy) – sala 220

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019:

SEMESTR I

ZJAZD 1 – 13 października 2018 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 2 – 27 października 2018 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 3 – 3 listopada 2018 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 4 – 10 listopada 2018 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 5 – 1 grudnia 2018 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 6 – 15 grudnia 2018 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 7 – 5 stycznia 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 8 – 19 stycznia 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 9 – 2 lutego 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 10 – 9 lutego 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30

SEMESTR II

ZJAZD 11 – 23 lutego 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 12 – 9 marca 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 13 – 23 marca 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 14 – 6 kwietnia 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 15 – 27 kwietnia 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 16 – 11 maja 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 17 – 25 maja 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 18 – 8 czerwca 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 19 – 29 czerwca 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 20 – 6 lipca 2019 roku, godz. 10.30 – 13.30

Łączny koszt rocznego kursu językowego, obejmującego 80 godzin dydaktycznych, to 1 100 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych pod adres e-mailowy:
malypoliglota@univ.szczecin.pl

ZAŁĄCZNIK – Karta zgłoszeniowa na kurs językowy

UWAGA! Warunkiem uruchomienia kursu wybranego języka obcego jest utworzenie minimum 10-osobowej grupy.