Oferta dla rodziców - Wydział Filologiczny

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNO-METODYCZNE – zajęcia bezpłatne

Równolegle z zajęciami dla dzieci zostaną zorganizowane bezpłatne zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych w formie warsztatów obejmujących wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki. Zaplanowano jedną godzinę dydaktyczną zajęć podczas każdego zjazdu (godz. 10.00 – 10.45).

Zajęcia będą odbywały się w tych samych terminach i w tym samym miejscu co zajęcia dla dzieci (Wydział Filologiczny US, al. Piastów 40b, sala Rady Wydziału Filologicznego nr 17-19).

Rodzice otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

OFERTA KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA DOROSŁYCH – zajęcia płatne

Kontakt i zapisy:
malypoliglota@univ.szczecin.pl

Ze względu na liczne sugestie osób przyprowadzających naszych małych studentów na zajęcia w latach ubiegłych proponujemy Państwu kursy języków obcych w czasie, gdy Państwa podopieczni przebywają na zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”.

Zajęcia odbywają się w soboty zjazdowe Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” (łącznie 20 spotkań) i trwają 4 godziny dydaktyczne (tj. 11.00 – 14.00). Kurs jest prowadzony w tym samym budynku, w którym odbywają się zajęcia dla najmłodszych (Wydział Filologiczny US, al. Piastów 40b, budynek nr 4, II piętro).

Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych, pracowników Wydziału Filologicznego US.

W naszej ofercie znajdują się następujące języki:

  • język angielski (poziom podstawowy) – sala 213
  • język angielski (poziom średniozaawansowany) – sala 201
  • język niemiecki (poziom podstawowy) – sala 215
  • język niemiecki (poziom średniozaawansowany) – sala 216
  • język hiszpański (poziom podstawowy) – sala 217
  • język włoski (poziom podstawowy) – sala 218
  • język rosyjski (poziom podstawowy) – sala 219
  • język francuski (poziom podstawowy) – sala 220

Łączny koszt rocznego kursu językowego, obejmującego 80 godzin dydaktycznych, to 1 100 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych pod adres e-mailowy:
malypoliglota@univ.szczecin.pl

ZAŁĄCZNIK – Karta zgłoszeniowa na kurs językowy

UWAGA! Warunkiem uruchomienia kursu wybranego języka obcego jest utworzenie minimum 10-osobowej grupy.