Organizatorzy Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” składają serdeczne podziękowania naszym Przyjaciołom i Partnerom:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl
mnisw


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.wzp.pl

6233


Urząd Miasta Szczecin
www.szczecin.pl

logo_urzad


Fundacja „Eureka” im. prof. Jerzego Stelmacha
www.fundacja-eureka.edu.pl

fundacja_eureka


Centrum Kultury Skandynawskiej
„Nordic Culture House”
www.nchouse.eu

cks


Międzynarodowa firma Convergys
www.convergys.pl

convergys


Lekcje kultury wizualnej
www.lekcjekulturywizualnej.edu.pl

lekcje-kultury-wizualnej-szczecin


Fundacja Fabryka Języka Szczecin
www.fabrykajezyka.szczecin.pl

fundacja_fabryka_jezyka


Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej
www.lingwistykarekreacyjna.pl

stowarzyszenie-lingwistyki-rekreacyjnej