• 12 PAŹ 17

    Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PAAS) wdniach 18-20.10.2017 r.

    W dniach 18-20.10 Instytut Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego będzie gospodarzem corocznej międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PAAS), która jest wyjątkowym forum dla polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się przeszłymi i bieżącymi procesami literackimi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi zachodzącymi w Stanach Zjednoczonych. Zorganizowana przez zespół pracowników z Instytutu Anglistyki tegoroczna edycja konferencji stworzyła forum dla wymiany myśli i poglądów naukowcom z polskich i zagranicznych uniwersytetów pod wspólnym tytułem ‚Performing America’. Główni prelegenci, profesorowie Ruth Mayer, Robert Brinkmeyer oraz Jerzy Jarniewicz, zajmą stanowisko różnych dziedzinach – studiów nad społecznością qeer, wyborem Donalda Trumpa, czy też Bobem Dylanem i amerykańską kontrkulturą lat sześćdziesiątych, co stanowi jedynie zapowiedź różnorodnej tematyki i poglądów panelistów, którzy spojrzą na amerykańską kulturę przez kwestie tożsamości, rasy, kultury materialnej (by wymienić jedynie kilka) reprezentowanych w prozie, poezji, dramacie czy też sztukach wizualnych. W przygotowaniach do konferencji organizatorzy otrzymali wsparcie PTSA, ambasady USA, Trafostacji Sztuki oraz Wydziału Filologicznego US.