Wydział Filologiczny jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Powołany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dniem 1 stycznia 2007 roku. Wydział Filologiczny tworzą następujące jednostki organizacyjne: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Anglistyki, Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Skandynawistyki oraz Katedra Iberystyki i Latynoamerykanistyki.

Aktualnie Wydział Filologiczny prowadzi następujące kierunki studiów:Skandynawistyka-studia norweskie, iberystyka, filologia angielska, germańska, romańska (z językiem włoskim), rosyjska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo i filologia polska. Studia są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (na wybranych kierunkach).

Oferta edukacyjna Wydziału Filologicznego szczegółowe informacje: studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe.

Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z Wydziałem Filologicznym należą: Uniwersytety w Greifswaldzie, Rostoku (Niemcy), Paryżu, Bordeaux, Nantes (Francja), Bari (Włochy) oraz Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (Rosja), Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania), Uniwersytet w Hamar i Oslo (Norwegia).


The Philological Faculty is among the youngest faculties of Uniwersytet Szczeciński. It came into being on January 1st 2007 by a resolution of the Senate.  The Faculty consists of several units that previously functioned within the structures of the Faculty of Humanities: Institute of Polish Philology and Culture Studies, Institute of German Philology, Institute of Slavic Philology, English Institute, Chair of Scandinavian Studies, Chair of Iberian Studies, Chair of Romance Philology.

As of today, the Faculty offers programs in the following fields: Scandinavian Studies – Norwegian,  Iberian Studies, German Philology, English Philology, Romance Philology with Italian, Russian Philology, Journalism and Social Communication, Polish Philology, and Culture Studies. The programs are offered under regular and distance learning schemes.

The  Faculty’s most important partners include the University of Greifswald and the University of Rostock  (Germany), the University of Nantes, the University of Paris and the University of Bordeaux (Prance), the University of Bari (Italy), Pushkin State Russian Language Institute in Moscow (Russia), University of Granada (Spain), Hedmark University College in Hamar and the University of Oslo (Norway).