Uchwała Senatu US w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim (Uchwała Nr 59/2013)

Ankietyzacja sem. zimowy 2013/2014 (raport)

Ankietyzacja sem. letni 2013/2014 (raport)

Ankietyzacja sem. zimowy 2014/2015 (raport)

Ankietyzacja sem. letni 2014/2015 (raport)

Ankietyzacja sem. zimowy 2015/2016 (raport)

Ankietyzacja sem. letni 2015/2016 (raport)