• 05 MAR 18

    Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

    20 lutego 2018 r., w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, pracownicy IPKiD uczestniczyli w obchodach tego ważnego dla troski o język polski święta w Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie. Uczniowie klas 2 i 3 tejże szkoły przedstawili informację o powstaniu i idei MDJO, następnie wysłuchali trzech wykładów: o pochodzeniu języka polskiego i stanie polszczyzny w roku 1918 (wygłoszonych przez dr hab. Dorotę Kozaryn, prof. US) oraz o tendencjach rozwojowych współczesnego języka polskiego (przedstawionego przez dr hab. Jolantę Ignatowicz-Skowrońską, prof. US). Cieszy zainteresowanie młodych ludzi mową ojczystą zwłaszcza w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.