• 22 MAJA 18

  Obwieszczenie Nr 4/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego US

  OBWIESZCZENIE NR 4/2018
  WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO US

  z dnia 22 maja 2018 roku

  w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  do organów Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2016-2020

  WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
  dokonywane przez Wydziałowe Kolegium Elektorów WF US

  W związku z wygaśnięciem mandatu Dziekana Wydziału Filologicznego US, stwierdzonym uchwałą nr 88/2018 Rady Wydziału Filologicznego US z dn. 17 maja 2018 roku, zgodnie z § 24 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza się wybory uzupełniające na stanowisko Dziekana Wydziału Filologicznego US.
  Wybory odbędą się:

  7 CZERWCA 2018 ROKU O GODZ. 13.00

  w sali Rady Wydziału Filologicznego US (nr 17-19),
  al. Piastów 40b, budynek nr 4 (parter)

  Jednocześnie informuje się, że w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 7 ust. 1 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego, zarządza się drugą turę wyborów, o której mowa w § 7 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. Druga tura wyborów odbędzie się w terminie: 7 czerwca 2018 roku o godz. 13.15 w sali Rady Wydziału Filologicznego US, al. Piastów 40b, budynek nr 4.

  Zgłoszenia są przyjmowane w Samodzielnej Sekcji ds. Nauki, Kształcenia i Finansów Wydziału Filologicznego US, al. Piastów 40b, budynek 5, pok. 101, tel. 91 444 27 04. Kandydatów należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 roku, do godziny 15.00. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć złożoną w formie pisemnej zgodę kandydata na kandydowanie.

  Zasady wyborów określa Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiąca załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego: www.dop.usz.edu.pl/akty-prawne.

  Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Przewodnicząca
  Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Prof. zw. dr hab. Mirosława Białoskórska

  Obwieszczenie – plik do pobrania