• 11 CZE 18

    Odbiór indeksów i kart okresowych osiągnięć

    W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO) informujemy studentów, że wszystkie dokumenty studenci muszą odbierać w Dziekanacie osobiście z dokumentem tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport).

    Upoważnienie do odbioru dokumentów przez inne osoby wymaga złożenia pisemnego oświadczenia (wzór upoważnienia znajduje się na stronie: http://wf.usz.edu.pl/dziekanat/wzory-podan/ ).

    Karty okresowych osiągnięć oraz indeksy będą wydawane od 15 czerwca 2018 r. w godzinach otwarcia Dziekanatu. Starostowie lat mogą odbierać karty i indeksy tylko dla osób, które udzieliły im pisemnego upoważnienia.