• 23 MAJA 17

  ODMIANY WŁADZY W DYSKURSIE KULTUROWYM

  Zakład Literatury i Kultury XIX wieku Książnica Pomorska im. Stanisława StaszicaStudencko-Doktoranckie Koło Naukowe Literatury i Kultury XIX wieku zapraszają do wzięcia udziału w sympozjum naukowym

  ODMIANY WŁADZY W DYSKURSIE KULTUROWYM

  które odbędzie się 8 listopada 2017 r. w Książnicy Pomorskiej

  Organizatorzy zapraszają młodych pracowników nauki wraz z ich opiekunami naukowymi kontynuując tym samym inicjatywę podjętą przez prof. Agatę Zawiszewską i doktorantów z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa z okazji Dnia Niepodległości w roku 2016. Listopadowe spotkania naukowe, podejmowane w kolejnych latach przez poszczególne zakłady IPiK mogą stać się stałym elementem obchodów rocznicowych, a przede wszystkim okazją do prezentacji dorobku naukowego młodych badaczy i ich opiekunów. Planowana jest publikacja materiałów z sympozjum.

  Zgłoszenia udziału w sympozjum wraz z tematami wystąpień należy przesłać do końca czerwca 2017 roku na adres e-mail: danutadabrowska86@gamil.com

  Proponujemy podjęcie refleksji nad, szeroko rozumianym, zagadnieniem władzy obecnym w literaturze, języku, filmie, teatrze, mediach i innych tekstach kultury, dawnych i współczesnych. Podpowiadamy kilka kręgów tematycznych pozostawiając referentom pełną swobodę ich uzupełniania:

  • postacie władców i władczyń
  • władza polityczna, ekonomiczna, kulturowa…
  • kobiety a władza
  • mity, stereotypy, wyobrażenia społeczne a problem władzy
  • relacje: władza – poddani
  • „rząd dusz” i władza nad ciałem
  • język władzy i władza nad językiem
  • współczesna władza mediów
  • władza a „ucieczka od wolności”
  • formy oporu wobec władzy
  • władza a religia
  • instytucje jako władcy – szkoła, szpital, więzienie, urząd, partia…
  • władza domowa i publiczna