• 13 WRZ 19

  Otwarty kurs języka obcego dla dorosłych – poszerzenie oferty o język hiszpański

  Przypominamy, że trwają zapisy na Otwarty kurs języka obcego. Informujemy, że oferta kursu została poszerzona o język hiszpański na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

  W roku akademickim 2019/2020 do wyboru znajduje się w sumie sześć języków na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowym i średniozaawansowanym):

  – język angielski,

  – język niemiecki,

  – język hiszpański,

  – język francuski,

  – język włoski,

  – język rosyjski.

  Przypominamy, że dla kandydatów do grup średniozaawansowanych przed rozpoczęciem zajęć zostaną przeprowadzone testy weryfikacji językowej.

  Zajęcia będą odbywały się w soboty. W ciągu roku akademickiego zaplanowano 20 spotkań, po 10 w semestrze. Każde spotkanie w ramach kursu będzie trwało 4 godziny dydaktyczne.

  Łączny koszt rocznego kursu językowego, obejmującego 80 godzin dydaktycznych, to 1 300 zł. Istnieje możliwość płatności jednorazowej, a także w dwóch lub czterech ratach.

  Kursy będą odbywały się w budynku Wydziału Filologicznego US przy al. Piastów 40b. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

  Kandydaci są przyjmowani na podstawie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia – wzór formularza do pobrania poniżej:

  OKJO – podanie kwestionariusz 2019

  Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym: malypoliglota@univ.szczecin.pl

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie:  http://podyplomowe.usz.edu.pl/kurs/otwarty-kurs-jezyka-obcego