• 12 PAŹ 18

  Otwarty kurs języka obcego na Wydziale Filologicznym US – wyniki pierwszego naboru

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na otwarte kursy języka obcego odbywające się w soboty na Wydziale Filologicznym US (al. Piastów 40b, bud. 4) od 13 października 2018 roku zostaną uruchomione następujące grupy językowe:

  – kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym (s. 201),
  – kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (s. 213),
  – kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym (s. 218).

  Ponadto przedłużono rekrutację na kursy języka niemieckiego – na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 października, a zajęcia rozpoczną się od 27 października (liczba godzin kursu nie zmieni się, zostanie ustalony dodatkowy termin zajęć w ciągu roku akademickiego). Zgłoszenia można nadal przesyłać pod adres: malypoliglota@univ.szczecin.pl .

  W związku z małą liczbą zgłoszeń rekrutacja na kurs języka francuskiego – poziom podstawowy i kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy została zakończona.

  Informacje o kursie dostępne są na stronie:
  www.podyplomowe.usz.edu.pl/kurs/otwarty-kurs-jezyka-obcego.