Góra

SPOTKANIE

Z ANDRZEJEM STASIUKIEM
ŚRODA 13 LISTOPADA
GODZ.18:00 TRAFOSTACJA SZTUKI

Wydział
Filologiczny

Aktualności

  • 10 LIS 17

  Dni Kultury Francuskiej – wykład Pana prof. Wiesława Malinowskiego

  Serdecznie zapraszamy na wykład Piękna Polka w literaturze francuskiej – z dziejów stereotypu, który w ramach Dni Kultury Francuskiej w Szczecinie wygłosi Pan prof. zw. dr hab. Wiesław Malinowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład odbędzie się w poniedziałek 13 listopada br. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Biblioteki Międzywydziałowej przy

  Czytaj więcej →
  • 10 LIS 17

  Program MOST ruszyła rekrutacja

  Drodzy Studenci i Doktoranci, 31 października rozpoczęła się rekrutacja na studia w ramach Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada. Tak jak w roku akademickim 2016/2017, przygotowaliśmy dla Was, szeroką ofertę kierunków na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Ponadto oferta Programu Most zawiera również

  Czytaj więcej →
  • 10 LIS 17

  Dni Kultury Francuskiej 2017

  Stowarzyszenia Alliance Française i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej zapraszają na Dni Kultury Francuskiej. Informacje dotyczące spotkania: 15 listopada (środa), godz. 14.00, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, ul. Mickiewicza 64, Aula Nowa. W programie: – motywacyjne aspekty nauki języka francuskiego – promocja francuskiego szkolnictwa wyższego i studiowania we Francji. – prelekcja przedstawiciela Ambasady Francji w Polsce

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 17

  Szkolenie wojskowe studentów US w ramach Legii Akademickiej

  Szkolenie wojskowe studentów US w ramach Legii Akademickiej Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Aka­de­mic­kiej (LA) obej­muje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP . Założeniem reali­za­cji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku pro­wa­dzo­nym w uczelni, a następ­nie

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 17

  Informacja o stypendiach dla studentów drugiego stopnia i doktorantów

  Informacja o stypendiach dla studentów drugiego stopnia i doktorantów. Szczegóły w załączniku. jahresstipendien 2018-19

  Czytaj więcej →
  • 27 PAŹ 17

  Giełdy Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim

  Giełdy Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim Zapraszamy na VI edycję Giełd Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego! Tym razem będziecie mogli spotkać się z 50 pracodawcami i instytucjami rynku pracy! Będzie to okazja do bezpośrednich, swobodnych rozmów z przedstawicielami pracodawców z regionu. Dodatkowo w ramach Giełd Pracy zachęcamy do udziału: • we wstępnych rozmowach

  Czytaj więcej →

Na skróty

 • Dziekanat

  Uniwersytet SzczecińskiSprawdź informacje dotyczące rzeczy, które mają miejsce na uczelni. Sprawdź informacje lub zaloguj się na platformie E-dziekanat.
  Dowiedz się więcej…

 • Platforma studenta

  Sprawdź na koncie studenta/doktoranta informacje o harmonogramie zajęć, przypisaniu do grup, programie studiów, ocenach z przedmiotów, opłatach.

 • Plan zajęć

  zegar-menu-naskrotySprawdź najnowsze plany zajęć dla Twojego kierunku studiów.
  Czytaj więcej

 • O Wydziale

  chmury-menu-naskrotyWydział Filologiczny jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Powołany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dniem 1 stycznia 2007 roku.
  Czytaj więcej

 • Czytelnia

  ksiazki-menu-naskrotyZapraszamy do Biblioteki Międzywydziałowej – filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej

 • Galeria

  galeria-menu-naskrotyZapraszamy do zapoznania się za galerią prezentującą wydarzenia odbywające się na Wydziale Filologicznym US.
  Czytaj więcej

 • Poczta

 • Współpraca