• 22 LIS 18

  Podziękowania za organizację spotkania z reżyserem R. Lewandowskim

  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

  WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W ORGANIZACJĘ SPOTKANIA Z

  REŻYSEREM RAFAELEM LEWANDOWSKIM

  ORAZ POKAZ FILMU „Z DALA OD ORKIESTRY”

  DZIĘKUJEMY

  RAFAELOWI LEWANDOWSKIEMU

  FUNDACJI im. Z. LUBICZ-ZALESKIEGO

  DOMOWI KULTURY 13 MUZ

  PANI DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

  DR HAB. ADRIANNIE SENIÓW

   

  PANI KIEROWNIK KATEDRY FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

  DR HAB. SWIETŁANIE NIEWZOROWEJ

   

  STUDENTOM KFR, CZŁONKINIOM I CZŁONKOM KOŁA FILOROM

  INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE FILOROM

  Opiekun Koła Monika Karcz-Napieraj

  Z DALA OD ORKIESTRY