Skład Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2016 – 2020

Władze Dziekańskie

dr hab. Adrianna Seniów – Dziekan Wydziału
prof. zw. dr hab. Andrzej Skrendo – Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US – Prodziekan ds. Kształcenia
dr Nina Pielacińska – Prodziekan ds. Studenckich


Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. zw. dr hab. Mirosława Białoskórska
prof. zw. dr hab. Inga Iwasiów
prof. zw. dr hab. Ewa Kołodziejek
prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska
prof. zw. dr hab. Andrzej Sulikowski
prof. dr hab. Marek Skwara
prof. dr hab. Marta Skwara
dr hab. Sabine Asmus, prof. US
dr hab. Tatiana Czerska, prof. US
dr hab. Irina Fedorczuk, prof. US
dr hab. Arleta Galant, prof. US
dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof.US
dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US
dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US
dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska, prof. US
dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US
dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US
dr hab. Barbara Komenda-Earle, prof. US
dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US
dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US
dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US
dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US
dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
dr hab. Leonarda Mariak, prof. US
dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
dr hab. Paweł Mecner, prof. US
dr hab. Piotr Michałowski, prof. US
dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US
dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US
dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US
dr hab. Ewa Pajewska, prof. US
dr hab. Anna Pilarski, prof. US
dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US
dr hab. Beata Rycielska, prof. US
dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US
dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka, prof. US
dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof US
dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US
dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. US
dr Uwe Zagratzki, prof. US
dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US
dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara
dr hab. Piotr Krupiński
dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak
dr hab. Agnieszka Szczaus
dr hab. Ewa Tierling-Śledź
dr hab. Piotr Wojdak
dr hab. Witold Wojtowicz


Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub doktorami habilitowanymi

dr Witosław Awedyk
dr Barbara Braid
dr Maria Brenda
dr Dorota Dziadosz
dr Adriana Goldman
dr Anna Gonerko-Frej
dr Katarzyna Kondzioła-Pich
dr Agnieszka Krzanowska
dr Anna Porchawka-Mulicka
dr Julitta Rydlewska
dr Monika Skorasińska
dr Małgorzata Sokół
dr Justyna Stępień
dr Agnieszka Szlachta
dr Joanna Witkowska
dr Jerzy Żywczak
mgr Marcin Izmajłowicz
mgr Barbara Kosik-Szwejkowska
mgr Beata Skuza


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Bożena Burdziak
mgr Anna Kucharska
mgr Agnieszka Pawłuszyn
Grażyna Zaforemska


Przedstawiciel doktorantów

mgr Łukasz Wieczyński


Przedstawiciele studentów

Piotr Andrych
Inga Bukowska
Anna Jakubczak
Kamil Kochanowski
Sara Kwiecień
Ewelina Łastowska
Wiktoria Przybylska
Aleksandra Saczuk
Kamil Siedlecki
Kacper Leszek Siwecki
Michał Skoczylas
Kamil Sobiechowski
Klaudia Sowińska
Paulina Szajbel
Aleksandra Marta Wieśniak
Agnieszka Wilmont
Marta Dominika Wypych


Przedstawiciele związków zawodowych

dr Beata Afeltowicz – Związek Nauczycielstwa Polskiego
mgr Anna Kucharska – Związek Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi
mgr inż. Jarosław Słowiak – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”