Skład

Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Szczecińskiego

Kamil Sobiechowski – Przewodniczący WRSS WF US

sobiechowsky@gmail.com

Klaudia Sowińska – Wiceprzewodnicząca WRSS WF US/ Przewodnicząca Komisji Materialnej WRSS WF US

bernadeta002@gmail.com

Piotr Andrych – członek WRSS WF US

piotrmarekandrych@gmail.com 

Aleksandra Wieśniak – członek WRSS WF US

aleksandra.wu7@gmail.com

Inga Bukowska – członek WRSS WF US

in.bukowska@wp.pl 

Agnieszka Wilmont – członek WRSS WF US

aga.wilmont@gmail.com 

Wiktoria Przybylska – członek WRSS WF US

wiktoria.p1602@gmail.com 

Ewelina Łastowska – członek WRSS WF US

ewelina.lastowska98@gmail.com

Przemysław Parasiak – członek WRSS WF US

pparasiak@gmail.com 

Kamil Kochanowski – członek WRSS WF US

KamilKochanowski@gmail.com