Skład

Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Szczecińskiego

Ewelina Łastowska
Przewodnicząca WRSS WF US
ewelina.lastowska98@gmail.com

Klaudia Sowińska
Wiceprzewodnicząca WRSS WF US
bernadeta002@gmail.com

Kamil Siedlecki
Przewodniczący Komisji Materialnej WRSS WF US
kamilsbrah@gmail.com

Kamil Sobiechowski
Członek WRSS WF US
sobiechowsky@gmail.com

Kamil Kochanowski
Członek WRSS WF US
KamilKochanowski@gmail.com

Wiktoria Przybylska
Członek WRSS WF US
wiktoria.p1602@gmail.com

Aleksandra Kotkowska
Członek WRSS WF US
olawnowiu.ak@gmail.com

Anna Jakubczak
Członek WRSS WF US
annajakubczak94@gmail.com

Roksana Gubarewicz
Członek WRSS WF US
roksana.gubarewicz@onet.pl

Justyna Centkowska
Członek WRSS WF US
justyna.centkowska@yahoo.de