Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Studiuj z nami

Dlaczego warto studiować na naszym wydziale?

Studia na Wydziale Filologicznym umożliwiają:

• opanowanie na kierunku filologia dodatkowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy

• nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa

• zdobycie wiedzy z zakresu edytorstwa i redagowania tekstów użytkowych

• poznanie reguł prowadzenia kontaktów i negocjacji międzykulturowych

• opanowanie warsztatu dziennikarskiego

Możliwości rozwoju w czasie studiów:

• czasowe wyjazdy w ramach programów wymiany studentów: MOST (krajowe) i Erasmus (międzynarodowe)

• praktyki w firmach i instytucjach związanych z zainteresowaniami bądź studiowanym kierunkiem

• uzyskanie doktoratu na studiach III stopnia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa

Możliwości zatrudnienia:

• w placówkach: naukowych, oświatowych, kulturalnych i samorządowych

• w mediach masowych: gazetach, telewizji i radiu

• w wydawnictwach i redakcjach czasopism

• w instytucjach upowszechniania kultury, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations

• przy pełnieniu funkcji animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa     kulturowego

• w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić