WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
KONTAKT: school@univ.szczecin.pl
Strona na Facebooku: www.facebook.com/polskiSzczecin2017
Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1898723740343076
KIEROWNIK PROJEKTU „LETNIA SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ US”
Prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska
Dziekan Wydziału Filologicznego US
KOORDYNACJA MERYTORYCZNA LETNIEJ SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ US
Dr Paweł Wolski – kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej US
pawel.wolski@univ.szczecin.pl
Tel. 0048 511 061 384
KOORDYNACJA ORGANIZACYJNA LETNIEJ SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ US
Mgr Paweł Cichecki – Strefa Kultury Studenckiej US
pawel.cichecki@usz.edu.pl
Mgr Krystian Duczek – Strefa Kultury Studenckiej US
krystian.duczek@usz.edu.pl
WYKŁADOWCY LETNIEJ SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ US

Dr hab. Agnieszka Szczaus
Dr hab. Piotr Wojdak
Dr Sławomir Iwasiów
Dr Magdalena Krause
Dr Agnieszka Szlachta
agnieszka.szlachta@usz.edu.pl