szkola-tlumaczy

NABÓR NA NOWĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

SZKOŁA TŁUMACZEŃ I SPECJALISTYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH
(SPECJALIZACJA: JĘZYK PRAWA I EKONOMII)
Od października 2017 r.

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego uruchamiamy nową edycję studiów podyplomowych: Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych (specjalizacja: język prawa i ekonomii).

Celem kształcenia

jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystywania specjalistycznego języka obcego z zakresu prawa i ekonomii, w pracy codziennej, studiach lub tłumaczeniach, w stopniu umożliwiającym biegłe posługiwanie się specjalistyczną terminologią oraz technikami tłumaczeniowymi.

Kandydaci

powinni mieć ukończone studia wyższe, minimum pierwszego stopnia oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2.

Program studiów

obejmuje 400 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć praktycznych z języka specjalistycznego oraz 140 godzin zajęć teoretycznych z zakresu prawa, ekonomii, teorii przekładu, konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Nasi wykładowcy

są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a także tłumaczami przysięgłymi języków obcych.

Czas trwania studiów: cztery semestry.

Opłata za semestr wynosi 1.900 zł (jednorazowo lub z możliwością rozłożenia na 2, 3 lub 4 raty).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w systemie co dwutygodniowym, w nowo wyremontowanym budynku nr 4 przy al. Piastów 40b. Ćwiczenia z praktycznej nauki języka odbywają się w nowoczesnych laboratoriach przygotowanych do nauki języka obcego i tłumaczeń symultanicznych.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

WARUNKI REKRUTACJI:

  • elektroniczna rejestracja w systemie Uniwersytetu Szczecińskiego (ERK) w okresie od 12 czerwca do 30 września 2017 r.
  • złożenie kompletu dokumentów w okresie od 4 września do 30 września 2017 r.

Elektroniczna rekrutacja kandydatów rozpoczyna się 12 czerwca br. na stronie:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl /erekrutacjanew/index.php

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. : (91) 444 26 51

oraz na stronie Wydziału Filologicznego US w zakładce Szkoła Tłumaczy:

http://www.wf.usz.edu.pl/szkolatlumaczy

 

OFERTA POWIĄZANA

Słuchacze studiów podyplomowych mogą skorzystać również ze specjalnej oferty Wydziału Filologicznego i zgłaszać dzieci na kursy języków obcych. Kursy te, połączone z zajęciami o charakterze artystycznym, prowadzone są w Uniwersytecie Dziecięcym „Mały Poliglota” po bardzo atrakcyjnej cenie – 200 zł za semestr. Szczegóły na stronie: http://malypoliglota.usz.edu.pl/oferta-edukacyjna

Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty TEPIS – Poznań, 18 września 2017 oraz 20 listopada 2017

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału TEPIS zapraszamy na warsztaty dla tłumaczy języka niemieckiego, które odbędą się w Poznaniu:

– 18 września 2017 r.:  Odręczne pismo gotyckie.

– 20 listopapda 2017 r.: W poszukiwaniu ekwiwalentów na potrzeby przekładu niemieckiej terminologii logistycznej na język polski.

Szczegóły w załącznikach.

Warsztaty TEPIS gotyk 18 IX 2017

Warsztaty TEPIS logistyka 20 XI 2017.docx