Szkoła Tłumaczy – warunki rekrutacji

Edycja 9

Z uwagi na niewielką liczbę kandydatów Wydział podjął decyzję o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na studia podyplomowe Przekład Specjalistyczny Prawniczy i Ekonomiczny, edycja 9.