• 05 WRZ 18

    TERMINY EGZAMINU I ZALICZENIA ZE WSTĘPU DO LITERATUROZNAWSTWA

    Ze względu na zwolnienie lekarskie, termin egzaminu poprawkowego ze Wstępu do Literaturoznawstwa z dr B. Braid dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych zostaje przeniesiony na 17 września (poniedziałek), godz. 12.00, sala 310. Poprawkowe zaliczenie z oceną ze Wstępu do Literaturoznawstwa dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 22 września (sobota), godz. 10.00, sala 13.