• 05 WRZ 18

  Terminy zaliczeń i egzaminów poprawkowych u dr Joanny Witkowskiej

  Terminy zaliczeń i egzaminów poprawkowych u dr Joanny Witkowskiej:

  1. kultura brytyjska (grupa dr Joanny Witkowskiej) – zaliczenie poprawkowe,
   2 rok lic., filologia angielska, studia zaoczne, 23.09. godz. 9.00-10.30 – s. 13
  2. kultura brytyjska (grupa dr Joanny Witkowskiej) – zaliczenie poprawkowe,
   2 rok lic., filologia angielska, studia dzienne, 20.09. godz. 12.00-14.00 – s. 310
  3. historia krajów angielskiego obszaru językowego – egzamin poprawkowy,
   1 rok lic., filologia angielska, studia zaoczne, 21.09. godz. 18.00-20.00 – s. 310
  4. pisanie akademickie – egzamin poprawkowy, globalna komunikacja,
   1 rok lic., studia dzienne, 21.09. godz. 13.00-15.00 – s. 310
  5. pisanie akademickie – egzamin poprawkowy, globalna komunikacja,
   2 rok lic., studia dzienne, 21.09. godz. 13.00-15.00 – s. 310
  6. konsultacje, dr Joanna Witkowska – 21.09.18. – godz. 20.00