• 17 CZE 19

    Uwaga! studenci II roku II stopnia

    Uwaga studenci II roku II stopnia !
    Test końcowy u prof. H. Pułaczewskiej odbędzie się zgodnie z pierwotną zapowiedzią tzn. w dniu 25 czerwca br. o godz. 13.30. Ostanie zajęcia-odbiór wyników w środę 26.06.2019 o godz. 15.00
    Pracę domową należy oddać dzisiaj na konsultacjach albo w sekretariacie IA najpóźniej do 18.06.2019. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
    Studenci proszeni są o samodzielne przygotowanie rozdziału IV.