Władze Wydziału Filologicznego US na kadencję 2016-2020

 

Dziekan Wydziału Filologicznego

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Adrianna Seniów

 

Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego
tel. 91 444 28 80
dziekan.wf@univ.szczecin.pl

 

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia
tel. 91 444 27 03
prodziekan.wf@usz.edu.pl

Dyżur:
wtorek 10:00 – 12:00
piątek 10:00 – 12:00 

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie.

konsultacje dla studentów:
wtorek 12:00 – 13:30

pokój 104 (I piętro)


p.o. Prodziekana ds. Nauki

prof. dr hab. Andrzej Skrendo

tel. 91 444 27 03
prodziekandsnauki.wf@usz.edu.pl

Dyżur: 
poniedziałek 12:30 – 15:00
piątek 12:00 – 14:00

pokój 101 (I piętro)


Prodziekan ds. Studenckich

vacat – do czasu powołania nowego prodziekana sprawy studenckie rozpatruje Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Adrianna Seniów

tel. 091 444 27 08
prodziekan-student.wf@usz.edu.pl

Dyżur:

W piątek 15 VI 2018 r. dyżur odbędzie się w godzinach 12.30-14.00 w pokoju 104.

Terminy dyżurów w pozostałych tygodniach zostaną podane po 15 VI br.

pokój 104 (I piętro)