• 22 SIE 18

  XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki – program

  Wydział Filologiczny
  Koordynator Wydziałowy: mgr Tomasz Obiała
  tel. 91 444 27 08, e-mail: tomasz.obiala@usz.edu.pl

  WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBJĘTE SĄ REZERWACJĄ MAILOWĄ U KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO

  18.09.2018 r., WTOREK
  WYKŁADY
  Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych
  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala Rady Wydziału
  9:15 – 9 :30
  Otwarcie Festiwalu Nauki przez Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Adriannę Seniów, prof. US oraz koordynatora wydziałowego mgr Tomasza Obiałę

  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala Rady Wydziału
  9:30 – 10:30
  Po co nam poprawność językowa?
  prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 310
  9:45 – 10:30
  200 years of Frankenstein: adaptations and rewritings
  dr Barbara Braid

  10:45 – 11:30
  Debunking the myths of Anglocentrism
  dr Adriana Goldman

  11:45 – 12:30
  Does an American family need any corrections?
  dr Anna Łakowicz-Dopiera

  12:45 – 13:30
  The culture of English speaking countries
  mgr Tomasz Obiała

  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 310A
  10:45 – 11:30
  Games in medieval Wales as illustrated by selected Welsh literature
  dr Katarzyna Jaworska-Biskup

  11:45 – 12:30
  Język współczesnych mediów
  dr Agnieszka Szlachta

  12:45 – 13:30
  Język współczesnych mediów
  dr Agnieszka Szlachta

  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 216
  10:45 – 11:30
  William Caxton and the origins of printing
  dr Monika Skorasińska

  WARSZTATY
  Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych
  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 113
  11:45 – 12:30
  English and Polish criminal law – a comparative perspective
  dr Katarzyna Jaworska-Biskup

  12:45 – 13:30
  Polish veterans in the UK
  dr Joanna Witkowska
  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 116

  10:45 – 11:30
  Kto osiąga sukces w nauce języka obcego. (Rozważania w świetle problematyki osobowości człowieka)
  dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US

  11:45 – 12:30
  Singapore as an English-speaking country
  mgr Tomasz Obiała oraz uczniowie V LO w Szczecinie (Krzysztof Drzazga i Damian Kolenda)

  12:45 – 13:30
  Keyword technique in learning English vocabulary
  dr Patrycja Kamińska

  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 213
  11:30 – 12:30
  Tango as a world language – workshop for beginners
  dr Patrycja Kamińska

  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 117
  9:45 – 10:30
  Lekcja krytycznego myślenia
  mgr Wioletta Szóstak

  10:45 – 11:30
  A lesson in critical thinking
  mgr Wioletta Szóstak

  11:45 – 12:30
  Reporter telewizyjny i jego warsztat
  mgr Mirosław Salski

  Al. Piastów 40B, bud. 4, sala 118
  10:45 – 12:15
  Creative Writing
  dr Andrew Tomlinson

  12:30 – 13:15
  Workshop in business English
  mgr Marcin Izmajłowicz