• 07 STY 19

    Zajęcia dodatkowe z dr hab. H. Pułaczewską

    Zajęcia dodatkowe z dr hab. H. Pułaczewską, prof. US z przedmiotu Przekład tekstów specjalistycznych i literackich dla II roku II st, stacj. zostają przeniesione  z dnia 10.01.2019 godz. 13.30 na 24.01.2019 godz. 13.30 sala 305