• 23 PAŹ 18

    Zajęcia dr Uwe Zagratzki, prof. US

    dr Uwe Zagratzki, prof. US jest nieobecny do 16.11.2018 r.

    Na zajęcia planowane w tym czasie zostanie wyznaczone zastępstwo.