• 24 PAŹ 18

    zajęcia z mgr. Robertem Kościelniakiem

    zajęcia praca z tekstem dla I roku filologii rosyjskiej z drugim językiem obcym (grupa A) z mgr. Robertem Kościelniakiem zostaną odpracowane ze studentami 29 października 2018 r. o godzinie 13:30-15:00 w sali 118.