• 02 STY 19

    zajęcia z prof. E. Komorowską

    Zajęcia dla studentów 3 roku  FROsJo zostaną odpracowane  za dzień  8 stycznia 2019 r. z Ćwiczenia w pisaniu prac naukowych z  prof. E.Komorowską  w dniu 14 stycznia o godz. 11:30 p. 3